Skip to content

Siphon Systems

SİFONİK SİSTEM NEDİR?

This installation, called the Siphonic System, is a modern rainwater drainage method. Although traditional systems lower the air and water mixture from the roof with the force of gravity, the Siphonic System draws and evacuates the water with the negative vacuum force created by the airless water inside the pipes.

HOW DOES THE SIPHONIC SYSTEM WORK?

The vacuum force created in the pipes is realized by the special design filters with high drainage capacity and the diameter reducing circuit element at the bottom of it. In the system operating at full capacity, pipes with smaller diameters are used since the airless system will require less volume compared to the descent with air. Small diameter pipes, which also increase the strengthening of the vacuum effect, allow the system to save on unnecessarily large pipe diameters.

A different installation structure is used to lower the water collected by the strainers to the ground. The decrease in the number of strainers with the reduction of diameters and the increase of the vacuum effect enables fewer holes to be drilled in the environment where drainage will be provided. Instead of having a vertical landing line at the descent of each strainer in the drilled holes, the rain water is transmitted to a single landing with horizontal lines on the ceiling. Thus, a great saving is achieved by using less downpipes.

Since the water moving horizontally on the ceiling with the vacuum effect does not need a slope, design freedom is provided in the structure of architectural projects for the area where the system will be applied. It also provides the cleaning of pipelines with the suction power created by the vacuum effect. Thus, the maintenance and repair costs of pipes clogged by external factors are also saved.

WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN THE SIPHONIC SYSTEM?

1. Less strainer, downstream, and pipeline: With its installation that takes up less space and pipes without slope, it does not hinder your freedom in space design, it saves pipe quantity and installation labor.

2. Self-cleaning suction power: Pipelines with low diameter completely filled with water are self-cleaning with a strong vacuum effect. Thus, repairs due to clogging are not required.

3. Program Based Design: The program that calculates the whole system provides the design of the perfect flow and safe installation.

4. Ergonomic product with high quality: While its compact structure reflects the quality of the product, it provides ease of installation with specially designed locking mechanisms and snap systems.

5. System without infrastructure: The absence of an underground pipeline facilitates the maintenance of the installation. Less excavation is done, so less labor is consumed. When a repair is needed, there is no need to re-dig the ground.

6. High Abrasion Resistance: It provides zero corrosion and safe evacuation for many years with its structural material feature.

WHY CHOOSE GEBERIT IN SIPHONIC SYSTEM?

Geberit is the inventor of the Siphonic System, as well as many plumbing systems and products. Technical support to engineers and plumbers with many innovations in thousands of projects for more than 40 years under the name of Geberit Pluvia Siphonic Roof Drainage System. provides. High product quality, easy installation techniques designed with a perfectionist approach, and Geberit Proplanner, the design program that facilitates the implementation of the project by combining all this information, has set the bar high in the siphonic system.

WHAT ARE THE USAGE AREAS OF THE SIPHONIC SYSTEM?

It can be used in factories, workplaces, schools, hospitals, parking lots, hotels, shopping centers, sports facilities, terraced areas and almost any roof type.

SİFONİK SİSTEMİN TERCİH EDİLMESİNİN NEDENLERİ, NİÇİNLERİ?

Sifonik Sistem; çatılar, teraslar ve peyzaj alanlarındaki yağmur sularını, hatlarda oluşturulan vakum kuvveti ile toplayıp deşarj eden ve binadan uzaklaştıran sistemdir. Çeşitli tip ve metrekarelerdeki alanlara uygulanabilir. İyi bir sifonik sistem; kaliteli malzeme, gelişmiş yazılım ile yapılan hesaplama ve iyi uygulama işçiliğinin sonucunda oluşmaktadır. Bu üç temel ihtiyaçtan herhangi birinde problem yaşanırsa, sistemden istenilen verim alınmaz.

Örnek Karşılaştırma:
Aynı çatı alanına ait konvansiyonel ve sifonik sistem çözümü

Yağmur suyu drenajında sifonik sistemin tercih edilmesi; bilinen konvansiyonel sisteme göre çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Bilinen konvansiyonel sistemler; yağmur suyunu çatıdan aşağıya indirirken yer çekimi kuvvetinden faydalanmaktadır. Borulardan, büyük oranda hava içeren su ve hava karışımı aşağıya yer çekimi ile akmakta ve su, bu şekilde deşarj edilmektedir. Sifonik sistem ise yağmur suyunu yer çekimi kuvveti ile değil boruların içerisinde oluşturulan vakum kuvveti ile çatıdan aşağıya indirmektedir. Özel süzgeçler ve vakum sayesinde boruların içinde su ile tam dolu bir akış sağlanmaktadır.

Tam dolu akış, sifonik sistemin konvansiyonel sisteme göre sağladığı en önemli farktır. Bu sayede aynı çatı alanı için daha küçük çaplı borular ile yağmur deşarjı mümkün olmaktadır. Örneğin; konvansiyonel sistemde Ø100 çapında bir boru ile taşınabilecek yağmur suyu miktarı sifonik sistemde Ø56 çapında bir boru sistemi ile taşınabilmektedir.

Sifonik Sistem – Geberit Pluvia Bitümlü Süzgeç
Sifonik Sistem – Geberit Pluvia Bitümlü Süzgeç

Konvansiyonel sistemlerde çatıya yerleştirilen her bir süzgeç bir düşey iniş borusu ile bağlanmaktadır. Sifonik sistemde ise; çatıya yerleştirilen süzgeçler tavanda yatay kollektör boruları ile toplanıp tek bir noktadan aşağıya inen düşey iniş borusu ile birleştirilmektedir. Ayrıca bu toplama sırasında yatay hatlarda herhangi bir eğime ihtiyaç duyulmamaktadır.

Hem küçük çaplı borular kullanılması hem de eğime ihtiyaç duyulmaması sebebi ile sifonik sistem mimar ve mühendislere tasarım kolaylığı sağlamaktadır. Özellikle tavan kotu ile ilgili sıkıntılar yaşanan geniş çatı alanlarında, yağmur şebekesine uzak kalan süzgeçlerin deşarjında sifonik sistem tercih edilmektedir. Örneğin; otoparklar gibi tavan kotu düşmesinin sıkıntı yarattığı peyzaj yağmur suyu toplamasında sifonik sistem tek çözüm yoludur.

Çatı alanları büyüdükçe çatılarda oluşacak yağmur yükü artmaktadır. Bu sebeple çatıya yerleştirilecek süzgeç ihtiyacı da artmaktadır. Konvansiyonel yağmur sisteminde süzgeçlerden su ve hava karışımı birlikte alındığı için kapasiteleri düşüktür. Sifonik sistemde ise süzgeç başına 40L/s’ ye ye kadar yükselen debilerde yağmur suyu toplamak mümkündür. Bu sayede sifonik sistemin; çatıda daha az süzgeç ve daha az delik ihtiyacı olmaktadır. Çatıda daha az delik olması su izolasyonu açısından da çok önemlidir.

Sifonik sistemin diğer en önemli avantajlarından biri de iniş sayısı daha az olduğu için bina etrafı ve içerisindeki kazı ihtiyacının azalmasıdır. Konvansiyonel sistemde çatıdaki her bir süzgeçten inecek düşey hatlar fabrika içerisinde oluşturulacak alt yapı toplamalarına bağlanacaktır. Fabrika içerisinde kullanılacak küçük rögarlar ve alt yapı hatları; ciddi miktarda kazı, yataklama ve hafriyat giderleri meydana getirmektedir. Sifonik sistemde ise fabrika veya bina içerisinde düşey iniş olmadığı için; yapı içerisinde yatay alt yapı toplamaları veya rögarlara ihtiyaç olmamaktadır. Bu işletmeyi hem kazı maliyetinden hem de alt yapıda kullanılacak yatay alt yapı boru ve rögar maliyetinin yanı sıra işçilik maliyetinden de kurtarmış olacaktır.

Ayrıca fabrika içerisine döşenen yatay alt yapı hatları ve alt yapı içerisindeki rögarlarda zamanla meydana gelen tıkanma ve çökmeler işletmelerde ciddi sıkıntılar doğurmaktadır. Tıkanan alt yapı sebebi ile yağmur suları şebekeye ulaşamayıp fabrika zemininde yükselmektedir. Bu da fabrika içerisindeki ekipman ve iş makinelerine zarar verebilmektedir. Sadece bu sebepten ötürü fabrikalar mevcut kurulu konvansiyonel yağmur tesisatlarından vazgeçmekte ve sifonik sistemle yağmur inişini bina dışına taşımaktadır.

Konvansiyonel olarak çalışan ve düşük su hız sebebi ile tıkanmış bir çatı süzgeci
Konvansiyonel olarak çalışan ve düşük su hız sebebi ile tıkanmış bir çatı süzgeci

Konvansiyonel sistemde yağmur inişlerinin tıkanması sıklıkla yaşanan bir durumdur. Konvansiyonel sistemde yağmur suyu taşıma hızı 1-3m/s hız ile gerçekleşmektedir. Bu sebeple çatıdan taşınan pislik ve çamurlar boruların çeperlerine yapışmakta ve akış kesitini doldurmaktadır. Su hızı kiri uzaklaştırmak için yeterli değildir. Sifonik sistemde ise su hızları 3-6m/s gibi yüksek değerlerde olduğu için; sifonik sistemin kendi kendisini temizleme özelliği bulunmaktadır. Bu sebeple de bakım giderleri düşüktür. Binanın bulunduğu bölgeye göre yılda 2-4 kez arasında çatıya çıkılıp, süzgeç etrafında biriken yaprak, tüy gibi kirlerin temizlenmesi yeterli olacaktır.

Sonuç olarak sifonik sistemde konvansiyonel sisteme göre boru çapları daha küçük ve boru metrajı daha azdır. Ayrıca daha az rögar ihtiyacı, alt yapı borulaması ve izolasyon ihtiyacı sunarken, süzgeç sayısını ciddi oranda düşürmektedir. Buna ek olarak daha az karot işi, daha az kazı, daha az hafriyat ve daha az bakım gideri ile sifonik sistem bilinenin aksine pahalı bir sistem olmamakta , tam aksine sağladığı tasarım kolaylığı sebebi ile projelerde vazgeçilmez bir ihtiyaç haline gelmektedir.

Call Now Button